Ο παιδικός μας

Οικολογία & Φυσικό Περιβάλλον

 

Ο σχηματισμός δεσμών με το φυσικό περιβάλλον είναι πιο δυνατός κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Οι ερευνητές έχουν πλέον τεκμηριώσει πως η σχέση και η αγάπη για τη φύση προκύπτει από την τακτική επαφή των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον. Στην εποχή μας που οι εμπειρίες των παιδιών προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα ΜΜΕ και τις εικόνες που προβάλλουν, έχουν την εντύπωση ότι η φύση είναι κάτι μακρινό και εξωτικό. Χάνουν την αίσθηση πως η φύση υπάρχει στους κήπους και στις γειτονιές τους και αποσυνδέονται από την εκτίμηση του φυσικού κόσμου. « Αν η αγάπη έρθει πρώτη η γνώση θα ακολουθήσει». Έτσι τα παιδιά είναι καλύτερο να αναπτύσσουν πρώτα την αγάπη τους για τη φύση πριν τα ζητήσουμε να τη σεβαστούν και να τη σώσουν.


Στον παιδικό μας σταθμό θεωρούμε ότι η ίδια η φύση είναι ο καλύτερος δάσκαλος των παιδιών και ότι η βιωματική μάθηση τα βοηθάει να ανακαλύψουν τον κόσμο και τον εαυτό τους με τον ιδανικότερο τρόπο. Γι' αυτό το λόγο τοποθετήσαμε το σταθμό μας σε ένα καταπράσινο φυσικό περιβάλλον το οποίο είναι διαμορφωμένο για να προσφέρει στα παιδιά δυνατότητες για ποικιλόμορφα οικολογικά προσανατολισμένα προγράμματα, τα οποία υποκινούν τη φυσική περιέργεια για εκμάθηση, τη φαντασία και τη χαρά της ανακάλυψης. Τα παιδιά έτσι μαθαίνουν μέσα από βιωματικά προγράμματα τη δομή την κατασκευή του κόσμου γύρω τους και χτίζουν τη γνώση τους με τις εμπειρίες που παίρνουν. Με την υπαίθρια λοιπόν εκπαίδευση ενθαρρύνεται η σύνδεση της γνώσης με τη ζωή, ενισχύεται η αρμονία της ψυχολογίας και αναβαθμίζεται η γνωστική λειτουργία βελτιώνοντας την ικανότητα σκέψης και παρατήρησης.

Το φυσικό τοπίο που βρίσκεται ο παιδικός μας σταθμός μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε πέρα από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, και δράσεις προσανατολισμένες στη γνωριμία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση της οικολογικής συνείδησης με εξορμήσεις ανακαλύψεων, βιωματικές προσεγγίσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, γνωριμία με την καλλιέργεια φυτών και τη διαδικασία ακολουθεί η πορεία τους από το σπόρο μέχρι το τραπέζι μας, γνωριμία με τα οικόσιτα ζώα και τη σπουδαιότητά τους στη ζωή μας, γνωριμία με την ανακύκλωση και με τα ανακυκλώσιμα υλικά, γνωριμία με τις πράξεις καταστροφής του περιβάλλοντος και τις μεθόδους προστασίας του, συμμετοχή σε οικολογικές δράσεις.