Ο παιδικός μας

Τα τμήματά μας

 

 Στον παιδικό σταθμό μας μέλημά μας είναι κάθε παιδί να αδράξει ότι καλύτερο έχουμε να του προσφέρουμε και να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες που του δίνονται τόσο μέσα από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, όσο και μέσα από τους χώρους και την αγάπη της δασκάλας του. Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο και κατατάσσουμε τα παιδιά σε ολιγομελείς ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους. Έτσι κάθε ομάδα ακολουθεί πρόγραμμα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που περιλαμβάνει.

Στόχος μας είναι: