Δραστηριότητες

 

Δραστηριότητες

 Τα παιδιά στον παιδικό μας σταθμό βρίσκονται σε ολιγομελείς ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους. Κάθε ομάδα χρησιμοποιεί ανάλογα με το πρόγραμμα όλους τους χώρους του παιδικού σταθμού και κάνει δραστηριότητες που αντιστοιχούν στην ηλικία των παιδιών. 
Στον παιδικό σταθμό Αλέξανδρος δίνουμε σημασία στη μάθηση μέσα από το παιχνίδι και τις βιωματικές εμπειρίες, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν έναν ολοκληρωμένο και αρμονικό ψυχισμό.