Δραστηριότητες

 

Βασικό Πρόγραμμα

Στον παιδικό σταθμό Αλέξανδρος λαμβάνουμε υπόψη τις βασικές ανάγκες του κάθε παιδιού και του προσφέρουμε εμπειρίες που θα το βοηθήσουν να γνωρίσει καλύτερα τον κόσμο και τη ζωή. Μέσα στο ασφαλές και οικογενειακό περιβάλλον του παιδικού μας σταθμού, παρέχουμε στα παιδιά μας ένα χαρούμενο κόσμο γεμάτο με ερεθίσματα. Τα προγράμματά μας, βασισμένα σε βιωματικές προσεγγίσεις βοηθάνε το κάθε παιδί στην καλλιέργεια της συναισθηματικής του νοημοσύνης, της πνευματικής του ανάπτυξης και της νοητική τους άνθισης. 

Το γεγονός ότι ο παιδικός σταθμός Αλέξανδρος μελετήθηκε και δημιουργήθηκε σε ένα όμορφο καταπράσινο και καθαρό περιβάλλον μέσα στη φύση, αποτελεί καταλύτη στη μοναδικότητα των προγραμμάτων μας, παρέχοντας στα παιδιά όλο το υπόβαθρο για ένα σωστό παιδαγωγικό πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες των παιδιών διαμορφώνονται μέσα από βιωματικές δράσεις κάθε φορά, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους και εμπλουτίζονται αρκετά συχνά με επισκέψεις εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και εκδρομές εκπαιδευτικού χαρακτήρα.