Ο παιδικός μας

Μεταφορά

Για τη διευκόλυνση των γονέων υπάρχει η επιλογή λεωφορείου ειδικά διαμορφωμένοu για παιδιά, με συνοδό το οποίο παραλαμβάνει και παραδίδει τα παιδιά από και στο σπίτι τους. Το δρομολόγιο και οι ώρες που κινείται το λεωφορείο μας διαμορφώνονται από τη διεύθυνση και προσαρμόζονται στις ανάγκες των γονέων.